Pricing

Základné úkony

Každé ošetrenie je vysoko individuálny zákrok, ktorý je treba posudzovať osobne. Pred každým ošetrením pacientovi vysvetľujeme postup a cenu, ktorú zaplatí. Pri rozsiahlejších ošetreniach pripravujeme liečebný plán, kde je detailne popísaný postup a cena jednotlivých sedení.

Treatments

 • Expert consultation (every 15 minutes started) 30,00€
 • Vstupná konzultácia 40,00€
 • Komplexné vstupné vyšetrenie 90,00€
 • Preventívna prehliadka 50,00€
 • Intraorálny RTG snímok/ Bitewing 15,00€
 • Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času 100,00€
 • Pohotovostný príchod lekára mimo pracovného času 150,00€
 • Vyžiadané akútne ošetrenie počas pracovného času 40,00€
 • Administratívny výkon 10,00€
 • Preparácia pod mikroskopom 50,00€

Anestézia

 • Povrchová slizničná anestézia 5,00€
 • Infiltračná anestézia 10,00€
 • Intraligamentárna anestézia 15,00€
 • Zvodová anestézia 15,00€

Záchovná stomatológia

 • Nasadenie izolačnej blany - kofferdamu 20,00€
 • Jednoduchá fotokompozitná výplň 70,00€
 • Komplikovaná fotokompozitná výplň 140,00€
 • Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 220,00€
 • Gingivektómia (1 zub) 20,00€
 • Krátkodobá provizórna výplň 25,00€
 • Dlhodobá provizórna výplň - skloionomérny cement 50,00€
 • Zábrus výplne 20,00€

Dentálna hygiena

 • Odstránenie zubného kameňa a povlakov (1 čeľusť) 80,00€
 • Hĺbkové čistenie zubného kameňa 160,00€
 • Recall - pravidelná kontrola hygieny 50,00€
 • Inštruktáž čistenia 30,00€
 • Air Flow - pieskovanie 40,00€
 • Domáce bielenie - Purewhitening 380,00€

Endodoncia

 • Jednoduché endodontické ošetrenie 250,00€
 • Komplikované endodontické ošetrenie 350,00€
 • Dostavba zuba pred endodontickým ošetrením 60,00€
 • Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika 100,00€
 • Odstránenie/bypass zalomeného koreňového nástroja 150,00€
 • Paliatívne endodontické ošetrenie 100,00€
 • Použitie MTA 80,00€
 • Fixácia čapu zo sklenených vláken (FRC čap) 60,00€
 • Dostavba zuba po endodontickom ošetrení 50,00€
 • Vnútorné bielenie (1 zub) 200,00€

Stomatologická protetika

 • Alginátový odtlačok 30,00€
 • Silikónový odtlačok 50,00€
 • Silikónový odtlačok - každý ďalší zub s retrakčným vláknom 20,00€
 • Záhryzový registrát 10,00€
 • Dostavba zuba pred protetickým ošetrením 50,00€
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 30,00€
 • Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 80,00€
 • Keramická/zirkónová korunka 480,00€
 • Keramická/zirkónová korunka - vysoká estetika 780,00€
 • Korunka ako súčasť mostíka 380,00€
 • Stiahnutie korunky 40,00€
 • Kovokeramická korunka 380,00€
 • Záhryzová dlaha 100,00€

Chirurgia

 • Jednoduchá extrakcia 80,00€
 • Komplikovaná extrakcia 150,00€
 • Chirurgická extrakcia 250,00€
 • Sutúra 30,00€